نرم افزار رویت مقدماتی

350,000 تومان

جمعه‌ها ، ساعت ۱۰ الی ۱۳


طرح درس رویت مقدماتی
• جلسه ۱
۱٫ معرفی مدل های BIM
۲٫ آشنایی با محیط کاری نرم افزار
۳٫ ساخت یک template
۴٫ تنظیمات پروژه
۵٫ آکس بندی و افزودن ستون ها
۶٫ افزودن تراز ها
• جلسه ۲
۱٫ ترسیم دیوار ها
۲٫ انواع و خصوصیات دیوارها
۳٫ فاز ۲ کردن دیوارها
۴٫ ابزار ویرایش دیوارها
۵٫ دیوارهای ترکیبی
۶٫ دیوار های شبکه ای
• جلسه ۳
۱٫ افزودن در ها و پنجره ها
۲٫ تجهیزات و سرویس های بهداشتی
۳٫ استفادی از فایلهای اتوکد و انواع آن
۴٫ ایجاد توپوگرافی و تنظیمات مربوط در نرم افزار
۵٫ ایجاد گروه ها در رویت
۶٫ لینک های رویت
۷٫ مختصات اشتراکی
• جلسه ۴
۱٫ کف ها
۲٫ سقف ها
۳٫ سقف های کاذب
۴٫ تنظیمات اتصالات
۵٫ بازشوها
• جلسه ۵
۱٫ پله های sketch base
۲٫ نرده ها
۳٫ پله های آماده رویت
۴٫ تنظیمات فاز ۲ پله ها
• جلسه ۶
۱٫ Object style
۲٫ Visibility Graphics
۳٫ Hide و Isolate و انواع آنها
۴٫ درک محدوده ی دید
۵٫ دید های ۳ بعدی برش خورده
۶٫ ابزار displace
• جلسه ۷
۱٫ افزودن فضاها
۲٫ برچسب ها
۳٫ فهرست ها
۴٫ ویرایش فهرست ها
۵٫ متن ها و اندازه گذاری
۶٫ شیت ها و نشر
• جلسه ۸
۱٫ معرفی مفاهیم پایه و محیط فمیلی ها
۲٫ استفاده از تمپلیت های مخصوص
۳٫ Parameter, Reference plane , Constrain
۴٫ Solid , Void
۵٫ ساخت یک فمیلی
• جلسه ۹
۱٫ کار با محیط mass
۲٫ مفاهیم پایه
۳٫ ترسیمات مختلف در محیط mass
۴٫ احجام پایه
۵٫ کار کردن یک پروژه با محیط mass
• جلسه ۱۰
۱٫ نکات اضافی و تکمیلی
۲٫ رفع اشکال