اسکیس و راندو

400,000 تومان

جمعه‌ها ، ساعت ۹ الی ۱۳


سرفصل‌های دوره:

◀جلسه اول
شناخت اسکیس و راندو
شناخت خط
شناخت بافت
شناخت کمپوزسیون دوبعدی (اشکال هندسی_ترکیب احجام_ لندسکیپ)
شناخت عناصر گیاهی
شناخت فیگور( مقیاس )
◀جلسه دوم
شناخت پرسپکتیو(شناخت اولیه )
شناخت یک نقطه ای
شناخت نما پرسپکتیو
◀جلسه سوم
شناخت پرسپکتیو دونقطه ای
شناخت پرسپکتیو سه نقطه ای
◀جلسه چهارم
شناخت کمپوزسیون سه بعدی( اشکال هندسی. ترکیب احجام.لندسکیپ )
شناخت طراحی پلان
شناخت طراحی مقطع
◀جلسه پنجم
شناخت خلق فرم با رویکرد معماری مدرن
شناخت رنگ جهت فرم های مدرن( راندو )
◀جلسه ششم
شناخت خلق فرم با رویکرد معماری سنتی
شناخت رنگ جهت فرم های سنتی(راندو )
◀جلسه هفتم
شناخت کروکی زدن
شناخت شیت بندی
◀جلسه هشتم
موضوعی شیت بندی

توضیحات

خلاصه‌ی دوره:
اسکیس در حقیقت انجماد یک ایده در حال عبور از ذهن است.‏ اسکیس بازگو کننده یک سلسله تفکرات است که در ذهن معمار یا طراح وجود دارد و از طریق فرآیند طراحی به واقعیت می‌پیوندد، و مانصبت به این شناخت سعی داریم تا دراین دوره دانشجویان عزیز را به این باور برسانیم که اسکیس طراحی دست آزاد است، دستی بی نیاز از هرگونه ابزار، جز قلم برای کشیدن، دستی توانمند و هماهنگ با ذهن