درباره کارگاه ۱۳۹۶-۱۲-۴ ۱۰:۳۸:۵۸ +۰۳:۳۰

کارگاه آموزش معماری بر اساس مفهوم دوستان انتقادی شکل گرفته است.
استادان دانشگاه منتقد هستند، ما دوستان انتقادی شما هستیم.
ما نقاط قوت شما را کشف و به شما گوشزد می‌کنیم ، شما را با آموزش مهارت‌هایی به جلو هل می‌دهیم، ذهنیت شما را در مورد معماری تغییر می‌دهیم، و نگاه شما را به مسئله‌ی معماری گسترده‌تر می‌کنیم.

ما در واقع جمعی از مدرسان دانشگاه و مؤسسات آموزش عالی هستیم که علیرغم اینکه خود محصول نظام آموزش عالی فعلی هستیم اما با نگاهی انتقادی به آن و وضعیت آموزش معماری در ایران می‌نگریم و از آنجا که سیستم موجود تاب ایده‌های ما را پیرامون آموزش برنمی‌تابد، ما آنها را در کارگاه آموزش معماری عملیاتی خواهیم نمود. این شاید به معنای ضعف سیستم موجود باشد، اما فلسفه‌ی وجودی و ماهیت آن به توانمندی والا و دغدغه‌مند ماست!


کارگاه آموزش معماری، براساس قوانین عمومی کشور به عنوان دپارتمان آموزش‌های تخصصی کانون فرهنگی هنری حسامی به شماره ثبت ۱۴۶۱۳ فعالیت ‌می‌نماید.

دوره‌های قبلی برگزار شده