تحصیل رایگان ۱۳۹۶-۱۱-۱۳ ۱۱:۱۹:۵۶ +۰۳:۳۰

در پایان هر دوره یا کلاس دانشجویان موظف به ارائه پروژه هستند. در این بین دو عدد از پروژه‌ها به انتخاب استاد به عنوان برترین‌ها انتخاب می‌گردند. شهریه‌ی دانشجویانی که این آثار متعلق به ایشان باشد بلافاصله به ایشان بازگردانده خواهد شد و به نوعی تحصیل آنان در آن دوره رایگان تلق می‌گردد. ایشان می‌توانند همچنین به جای بازگشت پول، درخواست حضور رایگان در یکی از کلاسهای دیگر کارگاه را داشته باشند.

امیدواریم با اتخاذ این سیاست شاهد حضور بهترین‌ها در کارگاه آموزش معماری باشیم.